null

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Organizacja powstała w 1985r. z inicjatywy chorych. Zarejestrowana w 1994 r. Jest  członkiem Międzynarodowego Biura Padaczki (IBE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (EPHA). Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej. Realizuje swoje cele poprzez : współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi; pomoc w uzyskaniu pracy oraz wpływanie na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób chorych na padaczkę; udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej; organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska chorych na padaczkę przeciwdziałając uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu, bezradności, itp.; kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji; inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia i bytu ludzi cierpiących na padaczkę; ujawnienie i dążenie do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie ludzi chorych na padaczkę w społeczeństwie; opracowywanie modelowych rozwiązań w dostępie do różnego rodzaju stanowisk zgodnych z predyspozycjami chorego na padaczkę poczynając od różnych form kształcenia i wychowania. W celu zdobycia informacji o istniejących już grupach samopomocy należy kontaktować się  z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę lub z oddziałami terenowymi.