null

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w 1990 roku, w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo działa w oparciu o struktury lokalne i ma oddziały niemal we wszystkich większych miastach w Polsce (łącznie 21 oddziałów oraz kilkanaście kół). Łącznie udziela bezpośredniej pomocy ponad 6 tysiącom chorych. Oddziały organizują lokalnie rehabilitację grupową, rehabilitację fizyczną w domu chorego, rehabilitację społeczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wydają broszury i czasopisma oraz organizują spotkania z lekarzami i rehabilitantami. Zobacz: Oddziały PTSR  . By wypełniać swoją misję oraz realizować główne założenia stawiane przed organizacją PTSR współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym, reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym. Jest członkiem European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) i Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).  Prowadzi także szeroką politykę informacyjną. W ramach Towarzystwa działa Infolinia o SM oraz Centrum Informacyjne SM, gdzie można uzyskać informacje o chorobie i leczeniu oraz dostać jedną z wielu publikacji książkowych o SM. www.ptsr.org.pl/