null

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Działa od 1960 roku. W 2006 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego Należy do Rehabilitation International. TWK działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Posiada 27 oddziałów lokalnych. Liczy 15000 członków. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji, krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach niepełnosprawnych, integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. www.twk.org.pl