null

Pomoc publiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej (dokonano zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej):

 1. Sławomir Walendzik
 2. Andrzej Łopaciński
 3. Stanisław Grochal
 4. Roman Kłos
 5. Janusz Piecyk
 6. Edward Trzewik
 7. Tomasz Buzak
 8. Tadeusz Pyziel
 9. Ilona Socha
 10. Teresa Kwiatkowska 
 11. Jerzy Majchrzak
 12. Zofia Królikowska 
 13. Grzegorz Latoszek
 14. Wojciech Urbaniak
 15. Adam Bieńko
 16. Piotr Salomonowski
 17. Sylwester Mikołajczyk