null

Pomysły mieszkańców zweryfikowane

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budżet obywatelski wyniki oceny

Do ursynowskiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok mieszkańcy zgłosili 154 pomysły. Ze względu na lokalizację i kompetencje 8 z nich zmieniło poziom z dzielnicowego na ogólnomiejski, a 1 z ogólnomiejskiego na dzielnicowy. Na etapie oceny merytorycznej autorzy wycofali 9 złożonych wcześniej projektów, natomiast 8 wniosków nie przeszło weryfikacji formalnej. Do głosowania dopuszczono 102 pomysły. Nie jest to ostateczny wynik – do 11 maja można odwołać się od negatywnej oceny.

W wyniku oceny formalnej 8 wniosków zweryfikowano negatywnie ze względu na nieuzupełnienie w terminie braków (brak wypełnionego formularza, listy poparcia, niewłaściwa liczba podpisów).

Merytorycznie Urząd Dzielnicy Ursynów ocenił 111 pomysłów (pozytywnie 94, negatywnie 17). Jednostki miejskie takie jak Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni i Zarząd Transportu Miejskiego weryfikowały 18 wniosków (pozytywnie 8, negatywnie 10).

Przyczynami negatywnej oceny były m.in.: brak tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (grunty spółdzielni mieszkaniowych), brak możliwości realizacji w trakcje jednego roku, kolizja z innymi przedsięwzięciami, niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, brak zgodny jednostek opiniujących.

Ze wszystkimi projektami można zapoznać się TUTAJ 

  • pozytywnie ocenione TUTAJ

Od negatywnie ocenionych projektów projektodawcom przysługuje prawo odwołania. Można to zrobić od 4 do 11 maja 2021 r. na dwa sposoby:

1)  elektronicznie – logując się na swoje konto na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl Należy przejść do strefy użytkownika wybierając symbol człowieka na niebieskim tle, znaleźć na liście zgłoszonych projektów ten, którego ma dotyczyć odwołanie i wcisnąć czarny symbol trybika, a następnie wybrać „Wyślij odwołanie”.

2)  papierowo w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (metro Imielin)

Uwaga! Odwołania złożone poza terminem lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Odwołanie do Prezydenta m.st. Warszawy powinno zawierać:

  • imię i nazwisko projektodawcy
  • numer i tytuł projektu
  • wskazanie zastrzeżeń
  • uzasadnienie
  • podpis (w przypadku papierowego odwołania).

2 czerwca 2021 roku poznany kolejność projektów na kartach do głosowania i ostateczną liczbę projektów dopuszczonych do głosowania, które zaplanowano od 1 do 15 czerwca 2021 roku. Wyniki głosowania poznamy 15 lipca 2021 roku.

Uwaga! Do 1 czerwca projektodawcy mogą wycofać swój pomysł.

budżet obywatelski wyniki oceny