null

Ponad milion złotych na projekty społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kobiety stojące w kółku i trzymające swoje dłonie jedna na drugiej

1 068 500 złotych trafi do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów. Z miejskich pieniędzy sfinansowanych zostanie 25 projektów: 11 dla ursynowskich seniorów, 7 dla osób z niepełnosprawnością, 5 z zakresu profilaktyki uzależnień i 2 mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

– Programy zaproponowane przez przedstawicieli lokalnego trzeciego sektora polegają na organizacji różnego rodzaju zajęć. W trakcie oceny projektów pod uwagę brane są zarówno wartość merytoryczna, jak i zainteresowanie mieszkańców udziałem w tych aktywnościach – mówi Jakub Berent, wiceburmistrz Ursynowa odpowiedzialny za sprawy społeczne.

Ursynowscy seniorzy

W przypadku seniorów są to zajęcia twórcze plastyczne i teatralne, zajęcia rekreacyjno-sportowe takie jak tango, kajaki, nordic walking, tenis stołowy czy brydż, a także warsztaty kulinarne i spotkania okolicznościowe ursynowskich kombatantów.

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z porad i konsultacji specjalistów oraz wziąć udział w grupach wsparcia. Organizacje pozarządowe z naszej dzielnicy zapewnią także zajęcia na basenie oraz sesje hipoterapii.

Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie

W ofercie organizacji pozarządowych mieszkańcy Ursynowa odnajdą również ukierunkowane na zapobieganie uzależnieniom i przemocy domowej warsztaty w szkołach i konsultacje ze specjalistami. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dzielnica sfinansuje zajęcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży szkolnej oraz programy edukacyjne dla przedstawicieli służb i instytucji działających w tym trudnym obszarze.

Szczegółowe informacje na temat projektów, w tym o rejestracji na zajęcia są publikowane na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Finansowane przez urząd projekty wyłonione zostały w drodze konkursów ofert. Oceny dokonują przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz Urzędu m.st. Warszawy. Rekomendacje o udzieleniu dotacji zatwierdzają Zarząd Dzielnicy oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Wyniki konkursów: