null

Poradnie Leczenia Uzależnień w Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Zamiany 13, tel. 22 648 66 57 e-mail: poradnia@alkoholizm.waw.pl www.alkoholizm.waw.pl godziny: poniedziałek–piątek 8.00-19.00

Terapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy

  •  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Ursynów

ul. Dereniowa 52/54, pokój nr 10, tel. 22 443 75 42, w każdą środę 16.30-19.00

posiedzenia  Zespołu: środy 18.00 -19.30 kontakt można nawiązać osobiście lub telefonicznie podczas dyżurów pełnionych przez członków Zespołu: poniedziałki w godz. 16.30-18.00 środy w godz. 16.30-18.00