null

Porozmawiajmy o placu w Parku im. Jana Pawła II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja zazielenienia placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada (poniedziałek), o godz. 18.00, w sali 136 (I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (ze względu na pandemię liczba miejsc ograniczona do 40 osób). Do spotkania będzie można dołączyć także online. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej, profilu dzielnicy na YouTube i Facebooku. 

- Widzimy potrzebę zmian na placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Modernizacja ma dotyczyć zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz wymiany małej architektury. Dziś cały plac, poza misami z lipami, jest wybrukowany, co jest sprzeczne z obecnymi potrzebami wynikającymi ze zmian klimatycznych. Spodziewanym efektem zmian będzie zazielenienie tego miejsca, a tym samym spowodowanie, że stanie się ono bardziej przyjazne użytkownikom – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak. 

Zazielenienie placu z fontanną

Przebudowa placu ma przede wszystkim poprawić warunki wzrostu istniejącej zieleni oraz zwiększyć powierzchnię zieleni na tym terenie. Obecnie plac z fontanną w 98 % stanowi powierzchnię utwardzoną. W upalne dni plac nagrzewa się i pustoszeje, stąd pomysł na jego zazielenienie. 

W ramach przebudowy zostaną powiększone istniejące misy pod drzewami oraz powstaną nowe rabaty w rejonie fontanny i kościoła. Na placu wykonane mają zostać wielogatunkowe nasadzenia. Planowane jest uzupełnienie istniejących szpalerów lip oraz wprowadzenie we wschodniej części placu nasadzeń drzew. Wprowadzana zieleń da w przyszłości cień i chłód, będzie poprawiać mikroklimat na placu, zwiększy bioróżnorodność oraz naturalną retencję wód opadowych. 

Zazielenianie miast i zwiększenie lokalnej retencji wód jest jednym z rekomendowanych przez naukowców działań adaptacyjnych, które umożliwia funkcjonowanie w warunkach kryzysu klimatycznego, a także ma wpływ na ograniczenie zmian klimatu. 

W ramach inwestycji nastąpić ma także montaż nowoczesnych i wygodnych ławek z podłokietnikami, dużych koszy na odpady oraz wymianę stołów i stojaków rowerowych na modele stylistycznie dopasowane do projektowanego wzornictwa ławek. 
 

Plakat o spotkaniu dot.: zaprezentowania koncepcji zazielenienia placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Szczegóły w treści informacji.