Wydarzenie

null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
04.02.2021 17:30 - 04.02.2021 18:00

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  w dniu 4 lutego 2021r. , godz. 17:30,  tryb zdalny obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube  https://youtu.be/zQEloRb_8Bs Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 rok i Plan Pracy Komisji na 2021.
  3. Harmonogram spotkań Komisji w 2021 roku.
  4. Informacja podsumowująca rok 2020 w zakresie budżetu oraz podjętych/zrealizowanych inicjatyw w okresie pandemii oraz plany przedsięwzięć na 2021 rok:
a) Obszar Kultury – Z-ca Burmistrza Klaudiusz Ostrowski b) Obszar Komunikacji Społecznej i Promocji - Burmistrz Robert Kempa
  1. UCK Alternatywy - kolejne kroki, działania, terminy - Burmistrz Robert Kempa.
a) Domy kultury w dzielnicy Ursynów, a UCK Alternatywy.
  1. Korespondencja do Komisji.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski.
                                                                               

Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji  

Olga Górna