Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
24.02.2020 18:30 - 24.02.2020 19:00
Urząd Dzielnicy Ursynów, sala im. J. U. Niemcewicza

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska; Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji, Komisji Zielonego Ursynowa oraz Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 24 lutego 2020 r., godz. 18:30, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 527 z dnia 12 lutego 2020 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 528 z dnia 12 lutego 2020 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 531 z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 533 z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 534 z dnia 12 lutego 2020r. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 537 z dnia 18 lutego 2020r. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 539 z dnia 18 lutego 2020 r. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 11. Korespondencja do Komisji. 12. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska

dr Krystian Malesa

Przewodniczący Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji

Tomasz Sieradz

Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa

Paweł Lenarczyk

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu

 Sylwia Krajewska

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap