Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
24.02.2020 17:30 - 24.02.2020 18:00
Urząd Dzielnicy Ursynów, sala im. J. U. Niemcewicza

PORZĄDEK OBRAD

wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 24 lutego 2020 r. , godz. 17:30, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza

  1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 527 z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 528 z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 531 z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Fortepianowa) 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Trakt Leśny) 8. Korespondencja do Komisji. 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji

Olga Górna

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Karolina Mioduszewska

   

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap