Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska - 1.07.2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
01.07.2022 17:00 - 01.07.2022 17:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej, po lewej stronie Urząd Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 1 lipca 2022 r., o godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

PORZĄDEK OBRAD 
posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
w dniu 1 lipca 2022 r., godz. 17.00 
 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Harmonogram i etap prac planistycznych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku  -  informacja Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

  3. Dyskusja

  4. Korespondencja do Komisji.

  5. Sprawy różne, wolne wnioski.


Przewodniczący 
Komisji Architektury i Ochrony 
Środowiska

dr Krystian Malesa