Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
02.06.2020 18:00 - 02.06.2020 18:30

PORZĄDEK OBRAD  posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w dniu 02.06.2020 r., godz. 18.00  Park im. R. Kozłowskiego  zbiórka w miejscu, w którym była scena podczas „Dni Ursynowa” 

    1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Sytuacja i stan parków na Ursynowie - część 1 -  Park Kozłowskiego - spacer po parku, wizja lokalna, informacja Wydziału Ochrony Środowiska o bieżących działaniach w tym parku. 3. Kwestia podlewania roślin w czasach suszy na Ursynowie - informacja Zarządu Dzielnicy, dyskusja. 4.Koszenie vs nie koszenie terenów zieleni na Ursynowie - informacja Zarządu Dzielnicy, dyskusja. 5. Korespondencja do Komisji. 6.Sprawy różne, wolne wnioski.    

              Przewodniczący   Komisji Architektury i Ochrony  Środowiska

            dr Krystian Malesa