Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
09.08.2022 17:30 - 09.08.2022 18:00
online
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30 w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD 
posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
w dniu 9 sierpnia 2022 r., godz. 17.30 

transmisja na You Tube

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej.            Druk nr 335
  3. Korespondencja do Komisji.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski

Przewodniczący 
Komisji Architektury i Ochrony Środowiska

dr Krystian Malesa 
 

W trakcie trwania obrad mieszkańcy mogą przekazać ewentualne pytania dotyczące omawianych projektów uchwał - e-mailowo na adres: ursynow.zor@um.warszawa.pl