Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
12.06.2023 18:00 - 12.06.2023 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r., godz. 18.00.

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
w dniu 12 czerwca 2023 r., godz. 18.00 

W trakcie obrad mieszkańcy mogą zgłaszać mailowo pytania w zakresie porządku obrad komisji na adres e-mailowy: ursynow.zor@um.warszawa.pl

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Druk Nr 403.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1769/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Druk nr 401.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1777/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Druk nr 402.
  5. Korespondencja do Komisji.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący 
Komisji Architektury i Ochrony 
Środowiska

dr Krystian Malesa