Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
24.02.2020 19:30 - 24.02.2020 20:00
Urząd Dzielnicy Ursynów, sala im. J. U. Niemcewicza

PORZĄDEK OBRAD Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 24 lutego 2020 r., godz. 19.30, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza

______________________________________________________________

1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 527 z dnia 12 lutego 2020 r. Druk Nr 120 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 528 z dnia 12 lutego 2020 r. Druk Nr 121 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 531 z dnia 12 lutego 2020 r. Druk Nr 122 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 533 z dnia 12 lutego 2020 r. Druk Nr 123 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 534 z dnia 12 lutego 2020 r. Druk Nr 124 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 537 z dnia 18 lutego 2020 r. Druk Nr 126 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 539 z dnia 18 lutego 2020 r. Druk Nr 127 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. Druk Nr 125 10. Korespondencja do Komisji. 11. Sprawy różne, wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy

Ryszard Zięciak

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap