Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
04.07.2023 17:30 - 04.07.2023 20:00
Urząd Dzielnicy Ursynów sala 136, al. KEN 61, 02-777 Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej, jadące samochody, spacerujący przechodnie chodnikiem, po lewej stronie Urząd Dzielnicy Ursynów
Autor: UD Ursynów

Zapraszamy na posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sala im Juliana Ursyna Niemcewicza, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1799/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. Druk nr 405
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Ryszard Zięciak.