Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w zdalnym trybie obradowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20.10.2020 17:00 - 20.10.2020 17:30

Porządek obrad posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20.10.2020 r., godz. 17.00, zdalny tryb obradowania

Link do transmisji na youtube: https://youtu.be/zTApR-8_6rE 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok" 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 741 z dnia 30 września 2020 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 747 z dnia 13 października 2020 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 748 z dnia 13 października 2020 r. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 750 z dnia 13 października 2020 r. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 752 z dnia 13 października 2020 r. 8. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie budowy parku linearnego (Parku) nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). 9. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POW na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). 10. Korespondencja do Komisji. 11. Sprawy różne, wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Ryszard Zięciak

  Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje opinie oraz zapytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl