Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu 

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.10.2021 18:00 - 07.10.2021 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 7 października 2021 r., o godz. 18:00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad 
posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu 
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 7 października 2021 r., godz. 18:00 
zdalny tryb obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube:

Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1112  z dnia 05 października 2021 r.  Druk Nr 286 
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok". Druk nr 285
  4. Korespondencja do Komisji.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Sportu

Sylwia Krajewska

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenia komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy odbywają się w trybie zdalnym. 
Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowiska i ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl