Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - posiedzenie zdalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.05.2020 18:00 - 13.05.2020 18:30

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 13 maja 2020 r., godz. 18.00 posiedzenie zdalne

  Zainteresowanych obradami zapraszamy do korzystania z relacji on-line na You Tube: https://youtu.be/stUwUCFPBrk Jednocześnie w trakcie obrad mieszkańcy mogą zgłaszać mailowo pytania w zakresie porządku obrad  komisji na adres mailowy: ursynow.zor@um.warszawa.pl 1.    Przyjęcie porządku obrad. 2.    Przedstawienie informacji dotyczącej pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2020 r. 3.    Organizacja dożywiania ursynowskich dzieci, zwolnionych z opłat za żywienie. 4.    Platforma Cyfrowa Office 365 dla Edukacji. 5.    Przedstawienie informacji bieżącej dotyczącej ursynowskiej oświaty. 6.    Omówienie bieżących spraw związanych ze sportem na Ursynowie. 7.    Korespondencja do Komisji. 8.    Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Sylwia Krajewska