Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
19.10.2020 17:00 - 19.10.2020 17:30

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 19 października 2020 r., godz. 17.00, zdalny tryb obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube https://youtu.be/5ioqHHAFfzo Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok" 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 741 z dnia 30 września 2020 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 748 z dnia 13 października 2020 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 750 z dnia 13 października 2020 r. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 752 z dnia 13 października 2020 r. 7. Omówienie bieżącej sytuacji w ursynowskiej oświacie i sporcie. 8. Korespondencja do Komisji. 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Sylwia Krajewska

 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowisko i ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl