Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów - (część II) posiedzenie zdalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
21.05.2020 18:00 - 21.05.2020 18:30

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 21 maja 2020 r., godz. 18:00 (część II) posiedzenie zdalne

___________________________________________________________________________

Zainteresowanych obradami zapraszamy do korzystania z relacji on-line na You Tube: https://youtu.be/jLsfAccz1mg W trakcie obrad mieszkańcy mogą zgłaszać mailowo pytania w zakresie porządku obrad komisji na adres e-mailowy: ursynow.zor@um.warszawa.pl

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat likwidowanych klas sportowych na Ursynowie ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 592 z dnia 13.05.2020 r. ______________________________________________________Druk Nr 140
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 594 z dnia 13.05.2020 r. ______________________________________________________Druk Nr 142
 5. Omówienie bieżących spraw związanych ze sportem na Ursynowie.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2020 r.
 7. Organizacja dożywiania ursynowskich dzieci, zwolnionych z opłat za żywienie.
 8. Platforma Cyfrowa Office 365 dla Edukacji.
 9. Przedstawienie informacji bieżącej dotyczącej ursynowskiej oświaty.
 10. Korespondencja do Komisji.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Sylwia Krajewska