Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
17.04.2020 18:00 - 17.04.2020 18:30

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji| Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 17 kwietnia 2020 r. , godz. 18:00 (posiedzenie zdalne)

 
1.  Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (dot. ul. Mewy). 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (dot. ul. Pliszki). 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (dot. ul. Świstunki). 5. Korespondencja do Komisji. 6. Sprawy różne, wolne wnioski.

                                                                

Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji

Olga Górna