Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji w zdalnym trybie obradowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20.10.2020 16:15 - 20.10.2020 16:45
 

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  w dniu  20 października 2020 r. , godz. 16:15,  zdalny tryb obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube https://youtu.be/axtae0OoGaQ Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl
 
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Korespondencja do Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok"                                                                                                                   
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  747 z dnia 13 października 2020 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  748 z dnia  13 października 2020 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
                                                               

Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji

 Olga Górna

 Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowisko i ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl