Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.07.2023 18:00 - 06.07.2023 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ktore odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. , o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, sala im. J.U. Niemcewicza

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 6 lipca 2023 r. , godz. 18.00
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, sala im. J.U. Niemcewicza

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Raport dotyczący przedsiębiorczości na Ursynowie - prezentacja wyników badania i dyskusja.
3.    Korespondencja do Komisji.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

                                 

Przewodnicząca Komisji Kultury, 
Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Olga Górna