Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
22.05.2023 17:00 - 22.05.2023 18:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszaw, która odbędzie się w dniu 22.05.2023 r., godz. 17:00 w sali im Juliana Ursyna Niemcewicza, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 22.05.2023 r., godz. 17:00
sala im Juliana Ursyna Niemcewicza, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy za 2022 r." Druk nr 398
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 1728/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Druk nr 394 
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 1730/203 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Druk nr 396 
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w sprawie trybu obradowania Komisji.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

      

Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych   
i Bezpieczeństwa


Karolina Mioduszewska