Wydarzenie

null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
05.07.2022 17:00 - 05.07.2022 19:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej, po lewej Urząd Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2022r. o godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 17:00,
(zdalny tryb obradowania)

Link na YT do transmisji Komisji.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy za 2021 r.”. Druk nr 332
  3. Korespondencja do Komisji.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Karolina Mioduszewska