null

Postanowienie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Postanowienie dot.: sygn. akt 11 C 1219/22 o ustanowienie kuratora.

sygn. akt 11 C 1219/22, Dnia 13 kwietnia 2023 r.

POSTANOWIENIE

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w Il Wydziale
Cywilnym — Anna Wasilewska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Davit Abrakhamia o zapłatę w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego postanawia:
postanawia:

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Davit Abrakhamia, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego do zastępowania nieobecnego, w osobie adw. Karola Pachnika (nr wpisu WAW/Adw/3578);
  2. dokonać ogłoszeń o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, budynku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursynów oraz na stronie internetowej Sądu i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursynów, z oznaczeniem sprawy, w której ich ustanowiono, na okres jednego miesiąca.

Postanowienie.