null

Poszukiwani specjaliści do udzielania porad i konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń poszukuje do udzielania porad i konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym:

specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spraw rodzinnych i opiekuńczych;

  1. specjalistę psychoterapii uzależnień;
  2. psychologa.

Wszelkie informacje i dokumenty są dostępne na stronie https://zamówienia.um.warszawa.pl 

pod linkami:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/67188/details

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/67183/details

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/67179/details

 

Składanie ofert do dnia 27.07.2022 r. do godz. 15:00 na adres: wsz@ursynow.pl