null

Poszukujemy kandydatów na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poszukujemy kandydatów na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Urzędu m.st. Warszawy (do 31 stycznia 2023 roku). Miejsce wykonywania pracy: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym: gospodarowania wodami, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeciwdziałania narkomanii, wydania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców i ras psów agresywnych, czasowego odebrania zwierząt właścicielowi lub opiekunowi, ochrony gruntów rolnych i leśnych,  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w obszarze prowadzonych zagadnień;
  2. zlecanie prac wykonawcom, z którymi zawarto umowy, kontrolowanie jakości wykonania zleconych prac, potwierdzanie ich wykonania i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadań z zakresu melioracji, gospodarki wodnej, opieki nad zwierzętami; 
  3. wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń, w obszarze prowadzonych zagadnień, przygotowywanie opinii merytorycznych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym minimum I stopnia z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, ogrodnictwa.  

List motywacyjny oraz CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające podpisane własnoręcznie oświadczenie: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Urzędzie m.st. Warszawy” – proszę przesyłać na adres mailowy Pana Krzysztofa Baryły - Kierownika Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska: kbaryla@um.warszawa.pl