null

Poznajmy Kulturę Wschodu III

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Promienie Mądrości jest organizacją utworzoną w 2020 roku. Rozpoczęła swoją działalność m.in. realizując warsztaty "Poznajmy Kulturę Wschodu", bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Kolejnym projektem, zrealizowanym z podobnym efektem, były warsztaty "Przyjemne z Pożytecznym".

Celem obu było przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) oraz rozwój ich aktywności społecznej oraz umożliwienie integracji. Fundacja powstała przy prawosławnej parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, gdzie wspólnota parafian od momentu inauguracji parafii w 2015 roku, organizuje i angażuje się w różne działania o charakterze zbieżnym z celami statutowymi fundacji. Fundacja Promienie Mądrości zaprasza na spotkania, podczas których uczestnicy poznają sposoby przygotowania popularnych dań z różnych stron świata.

Kontakt do koordynatora:
Daria Siemieniuk
adres e-mail: promienie.madrosci@gmail.com
nr telefonu: 502 261 275