null

Pożyczka energetyczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 29.06.2021 r. zawarto umowę pożyczki energetycznej z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

W ramach przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz montażu paneli słonecznych, zostanie wykonany następujący zakres prac dla niżej wymienionych pięciu placówek oświatowych, w trzech lokalizacjach Dzielnicy Ursynów:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 330 oraz Przedszkole nr 286 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian piwnic,
 • wymiana okien i świetlików sali gimnastycznej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej.
 1. Szkoła Podstawowa nr 340 przy ul. Lokajskiego 3, budynek B w Warszawie
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez unowocześnienie węzła cieplnego, wymianę pionów i poziomów instalacji, armatury, wymianę zaworów podpionowych i odpowietrzających, grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych - poprawa ogólnej sprawności systemu grzewczego,
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez modernizację węzła, kompletną wymianę starej instalacji,
 • ocieplenie stropu zewnętrznego,
 • wymiana drewnianych okien zewnętrznych na nowe,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na nowe,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian piwnic,
 • ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej.
 1. Szkoła Podstawowa Nr 322 i Przedszkole Nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana witryny pionowej (przeszklenia) w ramie stalowej przy forum na nowe okno (przeszklenie),
 • likwidacja świetlików nad przeszklonymi wykuszami poprzez demontaż świetlików i wykonanie dachów o konstrukcji lekkiej,
 • modernizacji instalacji CO.

Kwota pożyczki: 10 000 000,00 zł

Oprocentowanie: 0,08 % rocznie.

obrys Mazowsza z napisem pożyczki mazowieckie