null

Pracodawco, planujesz zatrudnienie nowego pracownika?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pracodawco planujesz zatrudnienie nowego pracownika? Zapraszamy Cię we wtorek 18 stycznia w godzinach 10.00-11.30 na webinar „Zatrudnij pracownika i zyskaj". Podczas spotkanie on-line dowiesz się jak znaleźć i zatrudnić pracownika przy mniejszych kosztach, uzyskasz informacje o tym jakie wsparcie dla pracodawców przewiduje projekt pilotażowy „Dobry pracownik nie ma wieku", a także poznasz ofertę Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA dla przedsiębiorców.

Organizatorem spotkania jest Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące informacje :

  • rozwiązania umożliwiające wdrożenie przyszłego pracownika,
  • jak uzyskać zwrot części kosztów wynagrodzenia lub stanowiska pracy,
  • dobre praktyki, czyli historie firm, które skorzystały ze wsparcia Urzędu Pracy
    m.st. Warszawy rozwinęły zespół pracowników i swój biznes.
  • możliwości rozwoju firmy poprzez Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA.

Dla uczestników webinaru przewidziano również materiał informacyjny w formie pliku .pdf będący kompendium wiedzy o usługach i instrumentach wsparcia dla pracodawców.

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YyZWVlODUtNGQzYy00YzlmLWE0OTEtYjQ3MTQwYmNiNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224256157a-78a8-41b2-ba11-639d3b318928%22%2c%22Oid%22%3a%229d7aca2b-8d27-4492-a87e-7c69412d3df3%22%7d

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Urząd Pracy m.st. Warszawy - aktualna strona : Projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” (praca.gov.pl)

plakat