null

Prochy żołnierzy na cmentarzu przy ul. Łagiewnickiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11 krzyży z wykutymi nazwiskami, 61 oznaczonych jako NIEZNANY ŻOŁNIERZ oraz głaz upamiętniający bohaterskich żołnierzy ruchu oporu poległych na polach Pyr i w lasach Kabackich w walce o wolność Ojczyzny w czasie Powstania Warszawskiego oraz rozstrzelanych więźniów Pawiaka w latach 1939-1944 – cmentarz rzymskokatolicki parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Łagiewnickiej (Pyry) i ul. Farbiarskiej Napis wyryty na płycie czołowej głazu upamiętniającego:

NA CMENTARZU TYM SPOCZYWAJĄ PROCHY BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY RUCHU OPORU POLEGŁYCH NA POLACH PYR I W LASACH KABACKICH W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ ROZSTRZELANYCH WIĘŹNIÓW PAWIAKA W LATACH 1939-1944 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Na płycie bocznej głazu wymienione nazwiska żołnierzy pochowanych w poszczególnych mogiłach.

Prochy żołnierzy na cmentarzu przy ul. Łagiewnickiej