null

Profilaktyczne szkolenia dla specjalistów z Ursynowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie widać siedzącą na kanapie, zamyśloną kobietę, która ma skierowany wzrok w stronę okna.

Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Ursynów rozpoczęła się druga edycja szkoleń „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - cykl szkoleń dla przedstawicieli ursynowskich jednostek i instytucji działających na rzecz mieszkańców”.

To 35-godzinne, kompleksowe szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji i podniesienie wiedzy na temat możliwości wsparcia rodzin zagrożonych wystąpieniem problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie. W zajęciach prowadzonych przez ekspertów związanych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bierze udział ponad 20 pedagogów ze szkół i przedszkoli oraz pracowników socjalnych.

- Wzmacniamy współpracę z podmiotami działającymi na Ursynowie na rzecz rodziny, aby minimalizować ryzyka związane z uzależnieniem i przemocą. Wierzę, że organizowane i finansowane przez urząd szkolenia będą stanowiły realne wsparcie dla osób niosących niezbędna pomoc. Pandemia niestety pogłębiła problemy części ursynowskich rodzin. Naszym celem jest ograniczenie jej negatywnych skutków – mówi Zastępca Burmistrza Jakub Berent.

Program 35-godzinnego szkolenia obejmuje  m.in.:

  • podstawy polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • cele i założenia profilaktyki oraz poziomy profilaktyki (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca),
  • skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne,
  • sytuacja psychologiczna dziecka doświadczającego przemocy i/lub wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym,
  • omówienie zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy w rodzinie, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy,
  • budowa lokalnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych.