null

Profilaktyka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursynów

Jeśli bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu, doświadczasz przemocy domowej, bądź sam/-a pijesz – zgłoś się do nas, a otrzymasz pomoc. Zapraszamy do nas osoby pełnoletnie - mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

Nasz Zespół zajmuje się :

 • motywowaniem osób uzależnionych od alkoholu lub od alkoholu wraz z innymi środkami psychoaktywnymi do dobrowolnego podjęcia konsultacji i terapii,
 • monitorowaniem samodzielnie podjętego leczenia odwykowego,
 • rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
 • podejmowaniem czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • kierowaniem do biegłych (psychiatry i psychologa) na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • podejmowaniem czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • współpracą i współdziałaniem w realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 oraz dzielnicowego harmonogramu realizacji zadań wynikającego z ww. programu.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Skontaktuj się z nami podczas dyżurów pełnionych bezpośrednio przez członków naszego Zespołu w:

 • poniedziałki w godz. 10.00 – 11.30 i 16.30 – 18.00,
 • wtorki w godz. 10.00 – 11.30,
 • środy w godz. 16.30 – 18.00, w pokoju nr 10 w budynku przy ul. Dereniowej 52/54 (wejście w prześwicie) w Warszawie, lub telefonicznie (w tych samych dniach i godzinach) – pod numerem tel.: 22 443 75 42.

Możesz również zgłosić sprawę listownie – pod adresem: 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Ursynów 
al. KEN 61 pok. 452, 02-777 Warszawa.

Pobierz wzór wniosku wszczynającego procedurę.

Możesz również zgłosić się po pomoc bezpośrednio do dedykowanej Poradni:

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu SPZOZ Warszawa-Ursynów

Zapraszamy osoby pełnoletnie (górna granica wieku nie istnieje) których problemy osobiste, rodzinne, zawodowe wiążą się w jakikolwiek sposób z alkoholem.
Przyjmujemy osoby, które stwierdzają u siebie, że alkohol lub alkohol wraz z innymi środkami psychoaktywnymi może być jedną z przyczyn kłopotów i chcą sobie z tym poradzić.
Zapraszamy także osoby, które doświadczają konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu przez bliskich.
Mamy dla Państwa ofertę diagnozy i przede wszystkim pomocy psychologicznej realizowanej w ramach trzech programów:

 • dla osób uzależnionych,
 • dla osób współuzależnionych,
 • dla dorosłych, którzy wychowali się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa.

Rejestracja i poradnia czynne są od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-20:00 oraz w piątek w godz. 7.30-15.00, tel.: 783 703 803 
e-mail: poradnia@alkoholizm.waw.pl
www: https://alkoholizm.waw.pl/