null

Profilaktyka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursynów

Jeśli bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu, doświadczasz przemocy w rodzinie, bądź sam pijesz – zgłoś się do nas, a otrzymasz pomoc. Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Ursynów.
Nasz Zespół zajmuje się :

  • motywowaniem osób uzależnionych od alkoholu do dobrowolnego podjęcia konsultacji i terapii,
  • monitorowaniem samodzielnie podjętego leczenia odwykowego,
  • rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
  • podejmowaniem czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują m.in.: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócają spokój lub porządek publiczny),
  • kierowaniem do biegłych (psychiatry i psychologa) na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • podejmowaniem czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • współpracą i współdziałaniem w realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz dzielnicowego harmonogramu realizacji zadań, wynikających z ww. programu.

Skontaktuj się z nami podczas dyżurów pełnionych bezpośrednio przez członków naszego Zespołu w poniedziałki i środy w godz. 16:30-18:00, w pokoju nr 10 przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie, lub telefonicznie (w tych samych dniach i godzinach) – pod numerem tel.: 22 443 75 42.

Możesz również zgłosić sprawę listownie – pod adresem: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Ursynów, al. KEN 61 pok. 452, 02-777 Warszawa.
Pobierz wzór wniosku wszczynającego procedurę ZOBACZ