null

Program "Bezpieczne Osiedle"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bezpieczne Osiedle to długofalowy program prewencyjny. Jego głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Główne kierunki działań :

 • bieżąca identyfikacja miejsc zagrożonych na podstawie informacji uzyskanych od służb mundurowych i mieszkańców,
 • analiza oraz weryfikacja stanu infrastruktury osiedli mieszkaniowych, wpływającej na powstawanie i rozwój negatywnych zjawisk,
 • podejmowanie inicjatyw, zmierzających do eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ich skutków,
 • informowanie mieszkańców o lokalnych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa oraz możliwych zagrożeniach,
 • aktywizacja mieszkańców w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez kreowanie i promowanie postaw obywatelskich,
 • koordynacja działań, zmierzających do zacieśnienia współpracy Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy z mieszkańcami, w zakresie właściwej komunikacji i sprawniejszego reagowania na zgłoszenia mieszkańców,
 • stałe monitorowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.

Podstawowym narzędziem realizacji programu Bezpieczne Osiedle jest działalność Grup Osiedlowych. W ich skład wchodzą :

 • przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • właściwy miejscowo policjant( dzielnicowy)
 • strażnik miejski(inspektor ds. rejonu),
 • członkowie lokalnej społeczności ( przedstawiciele mieszkańców- członkowie rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa)

Koordynatorem Grupy Osiedlowej jest przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który zwołuje i prowadzi spotkania.

Główne zadania Grup Osiedlowych:
 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących nieprawidłowości i problemów, związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • ocena stanu infrastruktury osiedli, wpływającej na powstawanie i szerzenie się przestępczości.

Obecnie na terenie Dzielnicy Ursynów działa 10 Grup Osiedlowych:

 • „Przy Metrze”
 •  „Na Skraju”
 • „Imielin”
 • „Koński Jar – Nutki”
 • „Stokłosy”
 • „Jary”
 • „Kabaty”
 • „Wyżyny”
 • „SBM Ursynów”
 • „Zasoby m.st. Warszawy”

Spotkania Grup Osiedlowych odbywają się raz w miesiącu, w terminach uzgodnionych ze wszystkimi przedstawicielami. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MARZEC 2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LUTY 2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ STYCZEŃ 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUDZIEŃ 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LISTOPAD 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PAŹDZIERNIK 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WRZESIEŃ 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SIERPIEŃ 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LIPIEC 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZERWIEC 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MAJ 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KWIECIEŃ 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MARZEC 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LUTY 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ STYCZEŃ 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUDZIEŃ 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LISTOPAD 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PAŹDZIERNIK 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WRZESIEŃ 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SIERPIEŃ 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ lipiec 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZERWIEC 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MAJ 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KWIECIEŃ 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LUTY 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ STYCZEŃ 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUDZIEŃ 2017 HARMONOGRAM SPOTKAŃ LISTOPAD 2017 HARMONOGRAM SPOTKAŃ PAŹDZIERNIK 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WRZESIEŃ 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SIERPIEŃ 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ LIPIEC 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MAJ 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MARZEC 2017  

Załączniki: