null

Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku. Dzięki realizacji Programu wesprzemy osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu. Będziemy wzmacniać autonomię oraz możliwość samorealizacji osób z niepełnosprawnościami. Stworzymy także usługi wsparcia i opieki wytchnieniowej blisko domu dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych.

Główne cele Programu:

  • rozwijanie usług wspierających osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania
  • rozwijanie oferty blisko domu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
  • wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 
Teraz chcemy poznać Waszą opinię na temat tego, co do tej pory zostało wypracowane. Konsultacje trwają do 13 kwietnia 2022 roku. 

Więcej o tym, jak można wziąć udział w konsultacjach.

Spotkanie on-line na platformie Zoom odbędzie się 6 kwietnia (środa) o godz. 17.00. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: samodzielni@um.warszawa.pl
Spotkanie będziemy transmitowane na YouTube, po zalogowaniu będzie można wziąć udział w dyskusji na czacie. Link do spotkania zostanie zamieszczony na stronie
Spotkanie będzie tłumaczone w polskim języku migowym (PJM).