null

Przebudowa niecki w Parku im. Romana Kozłowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kopa Cwila -wariant wynikowy konsultacji
Koncepcja odtworzenia niecki

Znajdująca się w parku niecka w kształcie wieloryba zmieni się nie do poznania. Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego. Inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku.

- Bardzo zależy mi na tym, aby można było jak najszybciej  „ożywić” tzw. wieloryba przy Kopie Cwila. Wypracowana wspólnie z mieszkańcami koncepcja odtworzeniu dawnego niecki zakłada, że będzie to miejsce o bardzo naturalnym wyglądzie, wypełnione zielenią i lubiane przez ursynowian  - mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. W ramach zamówienia projektant będzie musiał do 6 sierpnia 2022 r. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Projekt ma uwzględniać wynik konsultacji społecznych „Jaka niecka wodna pod Kopą Cwila?”, które odbyły się w kwietniu i maju 2018 roku. Wynikało z nich, że mieszkańcy oczekują rewitalizacji niecki przy zachowaniu obecnego kształtu zagłębienia. Inwestycja zostanie rozszerzona o budowę na terenie parku publicznej toalety i ogrodu deszczowego.

Woda, zieleń i wiele atrakcji 

Projekt ma na celu wybudowanie w miejscu niecki w kształcie wieloryba oczka wodnego i fontanny oraz zagospodarowanie ich otoczenia poprzez budowę nawierzchni, publicznej toalety, ogrodu deszczowego, budowę i montaż obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni (wraz z budową przyłącza wodociągowego, podziemnej komory technicznej i niezbędnych instalacji). 
Na dnie zbiornika wodnego przewidziano ułożenie ścieżki z płaskich głazów, po których będzie można spacerować. W miejscu „ogona” wieloryba powstanie plac wodny z atrakcjami wodnymi, takimi jak fontanny posadzkowe, sztuczny strumień i dysza mgielna. Całości kompozycji dopełni rozmieszczona wokół mała architektura w postaci drewnianych pomostów, ławek, leżanek, pergoli z siedziskiem o zmiennym nachyleniu, a także poidełek, stojaków dla rowerów, koszy na śmieci. Teren będzie nocą podświetlany. Polany rekreacyjne wokół „wieloryba” zostaną uzupełnione zróżnicowaną roślinnością, dającą cień i tworzącą wnętrza ogrodowe. Wokół niecki zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów iglastych i liściastych, pnączy oraz traw ozdobnych i bylin.

Teren ma zostać podzielony na trzy strefy: 

•    strefę z fontannami "dry plaza" i podestami do siedzenia, 
•    strefę oczka wodnego z fontanną, z pomostami i sztucznym strumieniem, 
•    strefę trawnika wypoczynkowego wokół obiektów wodnych, z nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych i rozstawionymi ławkami i leżakami, umożliwiającymi odpoczynek wśród zieleni. 

Po sporządzeniu dokumentacji nastąpi etap prac budowlanych, którego szacowany koszt wynosi 4,2 mln zł. Z tego 2,5 mln zł pochodzi z budżetu samorządu Mazowsza w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.