null

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kadryla róg ul. Tramblanki.

Informujemy, że 10 grudnia 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 1955/2021 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Kadryla róg ul. Tramblanki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 10/8 i nr 10/10 o łącznej powierzchni 1 328 mw obrębie 1-08-36, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej
KW nr WA5M/00480075/6.