null

Przyznanie dodatku osłonowego - wnioski do 31.10.2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy to rządowe świadczenie, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek można składać do 31 października 2022 r.

  • w Urzędzie Dzielnicy Ursynów:

Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców (al. KEN 61), poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

  • elektronicznie:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  • listownie:

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

al. Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

Wszystkie informacje znajdują się na  stronie 19115.