null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych, konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. Zapisy oraz informacje o konsultacjach u koordynatora PIK: tel. 22 443 75 44; 799 667 544 e-mail: pik@ursynow.pl lub bezpośrednio w PIK, ul. Dereniowa 52/54 w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 11.00 – 17.00 wtorek, czwartek: 10.00 – 16.00 Pomoc skierowana jest do osób:
  •        będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje);
  •        młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;
  •        nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię;
  •        cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę;
  •        doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania                   instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
  •        stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.
Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści: psycholog ds. przeciwdziałania przemocy domowej – porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy, udzielania stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, w tym udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych; psycholog, mediator – porady i konsultacje psychologiczne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych (m.in. poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne) oraz prowadzenie mediacji rodzinnych i małżeńskich; psycholog - porady i konsultacje w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych; specjalista terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia; prawnik - porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy; prawnik - porady i konsultacje w zakresie spraw lokalowych oraz wskazywania odpowiednich procedur w kwestiach dotyczących niewyjaśnionych, spornych spraw, związanych z ich statusem lokatorskim; psycholog dla dzieci – wsparcie psychologiczne dla dzieci mających trudności w nauce, problemy osobiste lub rodzinne, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rówieśniczym, uwikłanych w przemoc domową, a także konsultacje dla rodziców ww. dzieci i młodzieży; psycholog dla młodzieży - wsparcie psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych uwikłanych w przemoc, w tym rówieśniczą, przeżywających trudności w adaptacji w środowisku szkolnym, które weszły w konflikt z prawem, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi; policjant Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. Wszystkie konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.