null

Punkt Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 PIKON – Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla  osób z niepełnosprawnościami.

W styczniu 2019 r. przy al. Solidarności 93 wznowił działalność PIKON, czyli Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Podstawowym celem funkcjonowania Punktu jest działalność informacyjna na rzecz stołecznego środowiska osób z niepełnosprawnościami na temat:

  • procedur związanych z uzyskaniem statusu osoby niepełnosprawnej oraz przysługujących z tego tytułu ulg i uprawnień;
  • procedur związanych z uzyskaniem wsparcia ze środków PFRON;
  • działań i wsparcia oferowanych przez instytucje i podmioty działające na terenie miasta;
  • kompetencji urzędów i jednostek organizacyjnych Miasta st. Warszawy.


Na czas epidemii Punkt ogólnego wsparcia informacyjnego działa  telefonicznie (661 439 072) oraz drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) w dni robocze w godzinach 08:00-16:00.

Oferta