null

Punkty pomocy dla uchodźców do końca maja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na pierwszym planie wejście do budynku przy Ulicy Dreniowej, budynek w kolorze zielonym, blaszak, niebieskie niebo, obok widać kawałek drzewa
Punkt pomocy dla uchodźców przy ul. Dereniowej 6

​​​​​​​Dwa ursynowskie punkty pomocy dla uchodźców będą działać do końca maja. Od początku czerwca wsparcie obywatelom Ukrainy będzie udzielane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy dzielnicowego OPS-u dostosują formę udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uchodźców.

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie na terenie dzielnicy działają dwa punkty pomocy: odzieżowy i żywnościowy. W ich prowadzenie zaangażowały się ursynowskie organizacje: Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna” i Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła. Przez trzy miesiące z pomocy korzystało tygodniowo od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób uciekających przed wojną.

Funkcjonowanie obu punktów możliwe było dzięki współpracy mieszkańców, wolontariuszy, urzędników, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i firm, a także Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”. Zarówno magazyn odzieżowy, jak i żywnościowy działają w lokalach przy ulicy Dereniowej, udostępnionych bezpłatnie przez władze tej spółdzielni.

- Ursynów stanął na wysokości zadania! Mieszkańcy natychmiast spontanicznie ruszyli z pomocą i od początku wojny wykazują się ogromnym zaangażowaniem we wspieranie uchodźców. W międzyczasie powstały rozwiązania systemowe, które pozwalają na zaopiekowanie się naszymi gośćmi w sposób mniej spontaniczny, a bardziej instytucjonalny oparty na doświadczeniu i kompetencjach pracowników pomocy społecznej – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.

Uchodźcom, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny przysługuje szeroki katalog świadczeń. Do tej pory do ursynowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciło się prawie 6 tysięcy osób z wnioskami o jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 złotych. Prawie 500 uchodźców skorzystało z innych form wsparcia przyznawanego przez OPS.