null

Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kadencja 2016-2019 

Kadencja 2019-2022

Kadencja 2023-2026

Zadaniem Rady Seniorów jest:

 • reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych;
 • wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Dzielnicy Ursynów.

Jednym z głównych zadań rady będzie pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

UCHWAŁA Nr 1628/2023 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Skład Rady Seniorów:

 1. Irena WUTTKE-MISZCZAK – przewodnicząca
 2. Jerzy ANDRUCHÓW – sekretarz
 3. Henryk DITCHEN
 4. Janina GĘBARSKA
 5. Czesława GOŁĄB
 6. Teresa JURCZYŃSKA-OWCZAREK
 7. Irena KARPOWICZ
 8. Włodzimierz KONECKI
 9. Halina KUPIECKA
 10. Sławomir LITWIN
 11. Barbara MĄKOSA-STĘPKOWSKA
 12. Irena MIĘKUS-CALAK – zastępca przewodniczącej 
 13. Andrzej ROGATKO
 14. Krzysztof SCHNITZER
 15. Małgorzata TOMASZEWSKA

Uchwały Rady:

Stanowiska Rady:

Protokoły z posiedzeń Rady:

 • Protokół z I posiedzenia Rady Seniorów z dnia 02.02.2023 r.
 • Protokół z II posiedzenia Rady Seniorów z dnia 02.03.2023 r.
 • Protokół z III posiedzenia Rady Seniorów z dnia 16.03.2023 r.
 • Protokół z IV posiedzenia Rady Seniorów z dnia 26.04.2023 r.
 • Protokół z V posiedzenia Rady Seniorów z dnia 17 maja 2023 r.
 • Protokół z VI posiedzenia Rady Seniorów z dnia 28.06.2023 r.