null

Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kadencja 2016-2019 

Kadencja 2019-2022

Zadaniem Rady Seniorów jest:

 • reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych;
 • wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Dzielnicy Ursynów.

Jednym z głównych zadań rady będzie pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

UCHWAŁA Nr 470 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10.12.2019 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Skład Rady Seniorów:

 1. Irena WUTTKE-MISZCZAK – Przewodnicząca
 2. Irena MIĘKUS-CALAK – Wiceprzewodnicząca 
 3. Wiesława Regina BONISŁAWSKA 
 4. Halina KOSICKA 
 5. Marek JABŁOŃSKI
 6. Teresa JURCZYŃSKA-OWCZAREK
 7. Irena KARPOWICZ
 8. Sławomir LITWIN
 9. Barbara MĄKOSA-STĘPKOWSKA
 10. Małgorzata MIKUTA
 11. Andrzej ROGATKO
 12. Jan SOBOTA
 13. Ewa STEFAŃSKA
 14. Anna Maria WAGNER
 15. Wojciech Andrzej ZIELIŃSKI

Uchwały Rady:

Stanowiska Rady:

Protokoły z posiedzeń Rady: