null

Remont bieżni przy Szkole Podstawowej nr 303

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na ściance Mazowsza w kolorze czerwonym z białymi napisami stoją Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Ursynowa Robert Kempa i zastępca burmistrza Piotr Zalewski oraz burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski
300 tys. zł z budżetu Mazowsza dla Urzędu Dzielnicy Ursynów

​​​​​​​To kolejny już projekt sportowy, który jest realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tym razem Urząd Dzielnicy Ursynów otrzyma z budżetu Mazowsza prawie 300 tys. zł na remont bieżni przy Szkole Podstawowej przy ul. Koncertowej 4.

Umowę podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Ursynowa Robert Kempa i zastępca burmistrza Piotr Zalewski. 

Obiekt powstał  w 2007 roku. Pomimo regularnych napraw i konserwacji cała nawierzchnia wymaga wymiany.

- Od 1 września powstaje przy ul. Koncertowej zespół szkolny, który obejmuje m.in. liceum z oddziałami sportowymi. Ta modernizacja jest więc wykonywana dla przyszłych reprezentantów kraju i zapewne także przyszłych olimpijczyków – mówi burmistrz Ursynowa, Roberty Kempa. 

W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty w zakresie rozbiórki istniejącej nawierzchni bieżni okrężnej. Do wymiany zakwalifikowano również koryta odwodnienia liniowego na całym obwodzie bieżni. Rozebrane zostaną również nawierzchnie z kostki betonowej od strony południowej bieżni. W związku z uszkodzeniem przez korzenie drzew podbudowy asfaltobetonowej na zakolu południowym bieżni, zaprojektowano całkowitą jej wymianę na tym fragmencie. W pozostałej części bieżni podbudowa zostanie sfrezowana na głębokość ok. 3 cm i uzupełniona nową warstwą asfaltobetonu.

- Będziemy realizować nie tylko remont bieżni, ale będziemy w stanie z własnych środków także zmodernizować boisko piłkarskie. Można powiedzieć, że oba obiekty przejdą „rebranding”. W przypadku bieżni to będzie bardzo duży zakres, w przypadku boiska trochę mniejszy, ale i tak będzie służyło młodym piłkarzom przez kolejne lata – dodaje Robert Kempa.  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla sportu”.