null

Remonty i modernizacje ursynowskich placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
SP nr 399 Zaruby
Autor: UD Ursynów

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego informujemy o tym, co zrealizowaliśmy w minionym roku szkolnym na Ursynowie, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort uczniów. Oprócz otwarcia nowego kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby, rozbudowana została szkoła podstawowa przy ul. Dembowskiego oraz zmodernizowana szkoła przy ul. Mandarynki. Oprócz tego podczas wakacji wykonano wiele mniejszych remontów.

- Naszym priorytetem niezmiennie jest inwestowanie w placówki oświatowe. Na modernizację, budowę, rozbudowę i remonty wydaliśmy w latach 2020 i 2021 łącznie prawie 130 mln zł.  - mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. - Mijający rok szkolny i wakacje to pracowity czas dla ursynowskich urzędników i pracowników oświaty. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki  – dodaje. 

Nowy kompleks oświatowy, modernizacje szkół i przedszkoli
 

W listopadzie 2020 roku zakończono budowę budynków kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby. W styczniu w szkole pojawili się pierwsi uczniowie, a w lipcu pierwsi wychowankowie w przedszkolu przy ul. Iwanowa – Szajnowicza.
 
Obiekt został wyposażony w niezbędne meble i materiały dydaktyczne dla uczniów. Ponadto zagospodarowano pas drogowy ul. Zaruby - na odcinku od skrzyżowania z ul. Iwanowa-Szajnowicza do skrzyżowania z ul. Kabacką  - poprzez budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatok postojowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i nasadzeń zieleni przyulicznej. Intensywne opady deszczu spowodowały opóźnienie w budowie boisk. Przewidujemy, że prace zostaną ukończone w ciągu najbliższych dni. 

W ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 powiększona została jadalnia oraz szatnia, powstały także nowe sale dydaktyczne. Zmodernizowana została instalacja hydrantowa. Dodatkowo w tym roku przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkoły oraz Przedszkola nr 401.
 
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr  330 przy ul. Mandarynki 1 polegała na modernizacji instalacji elektrycznej,  korytarzy oraz sal dydaktycznych, a także dostosowaniu placówki do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poza tym właśnie rozpoczęły się prace polegające na termomodernizacji szkoły oraz Przedszkola nr 286.
 
Trwa także modernizacja oraz termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Paradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19. 

Wakacyjne remonty 

  1. Remont łazienek w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1. 
  2. Remont budynku i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 oraz naprawa instalacji hydrantowej. 
  3. Naprawa instalacji wodociągowej w Przedszkolu nr 79 przy ul. Kajakowej 10. 
  4. Wymiana wykładziny w salach i na korytarzach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18. 
  5. Remont sal i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4. 
  6. Naprawa instalacji odgromowej oraz remont sal lekcyjnych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8. 
  7. Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 przy ul. Mandarynki 1. 
  8. Odmalowanie I piętra w Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11. 
SP 322 przy Dembowskiego
Zobacz galerię (3 zdjęć)
SP 322 przy Dembowskiego
SP nr 399 przy Zaruby