null

Ryszard Wawrzyniec Zięciak

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ryszard Zięciak
Okręg Wyborczy nr 3
Klub Radnych Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna  

Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Komisja Rewizyjna          

Dyżur
Interpelacje
Oświadczenia majątkowe 

Wykształcenie wyższe, mgr inż. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracował w biurze konstrukcyjnym aparatury pomiarowej PZT, Okręgowym Laboratorium Poczty i Telekomunikacji, firmie Swedex Universal Co. Ltd. W której kierował pracownią systemów komputerowych (1986-1991), był dyrektorem zakładu elektroniki i członkiem zarządu (1991-1994). W latach 1994-1999 był dyrektorem technicznym w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Pulson. W 1997 założył Telsoft Sp.zo.o. i do roku 2009 był prezesem zarządu firmy. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i otrzymał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pomysłodawca, współorganizator i członek Komisji Gospodarczej nadzorującej działalność gospodarczą Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w tym również organizację stoiska polskiego dla firm teleinformatycznych na targach CeBit w Hanowerze (lata 2002-2005). W latach 2002-2003 (z rekomendacji PIIT) członek Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Członek zespołu organizacyjnego III Forum Teleinformatyki Gdańsk 2004 roku. Członek Komitetu Nagrody Międzynarodowych Targów Telekomunikacyjnych Intertelecom w Łodzi. Laureat i członek Kapituły nagrody PIIT. Mieszkaniec Ursynowskiego Imielina od 1980 roku. Od 20 lat działa w samorządach: gospodarczym – współorganizator Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, spółdzielczym – członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, terytorialnym – w Radzie Dzielnicy Ursynów w kadencji 2002-2006 i 2010–2014. W latach 2009 – 2010 pełnił funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Ursynów odpowiedzialnego za sport, kulturę, gospodarkę nieruchomościami. Od 2011 roku kieruje Mazowieckim Zarządem Nieruchomości – jednostką budżetową samorządu województwa mazowieckiego zarządzającą nieruchomościami samorządu województwa. Zainteresowania: sport, dobra książka, film, polityka.

Dane kontaktowe:  rzieciak@radni.um.warszawa.pl