null

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
Zadania:
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów, należy w szczególności:
  1. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
  2. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy;
  3. koordynacja projektów, realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów;
  4. udzielanie pomocy Wydziałom dla Dzielnicy i  jednostkom organizacyjnym w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i innych merytorycznych Biur Urzędu;
  5. składanie - pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich Urzędu i innych właściwych Biur - wniosków do Instytucji Wdrażających/Pośredniczących, o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę;
  6. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji, dotyczących tych projektów do Biura Funduszy Europejskich Urzędu i innych właściwych Biur;
  7. organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich przy współpracy Biura Funduszy Europejskich Urzędu;
  8. prowadzenie serwisu informacyjnego na temat realizowanych projektów, które korzystają z funduszy europejskich we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu i innymi właściwymi Biurami;
  9. utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy Unii Europejskiej.