null

Seniorze, zgłoś się!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów od strony al.KEN
Autor: UD Ursynów

W poniedziałek, 10 października, rozpocznie się nabór kandydatów na członków do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zapraszamy aktywnych, pomysłowych i pełnych inwencji seniorów, którzy chcą reprezentować osoby starsze mieszkające na Ursynowie. To bardzo ważne, aby zapewnić seniorom wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszej dzielnicy. Kandydatury można zgłaszać do końca października.

Kandydatem może być każdy, kto:

  • ukończył 60. rok życia,

  • korzysta z pełni praw publicznych,

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • zamieszkuje na terenie Ursynowa,

  • wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów.

Aby złożyć swoją kandydaturę należy zebrać co najmniej 30 podpisów osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Ursynowa. Należy to zrobić w dniach 10 – 31 października. Formularz zgłoszeniowy kandydata oraz wzór listy poparcia na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy można pobrać ze strony urzędu ursynow.um.warszawa.pl lub odebrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Punkt Informacyjny na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" do dnia 31 października 2022 r., do godz. 18.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, na parterze, po wcześniejszym pobraniu z automatu biletu „B” – PUNKT PODAWCZY.

Wybór przedstawicieli mieszkańców dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Członek rady pełni swoją funkcję społecznie w czasie trwania kadencji, czyli przez 3 lata.

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  2. Wzór listy poparcia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.